Kracht van zeilen met een team

Stel je eens voor dat je van ons het roer in handen krijgt met de opdracht het schip van Texel naar Terschelling te zeilen met je groep! Al gauw komen de paralellen met je eigen organisatie, sportteam of schoolklas boven water.

Te herkennen zijn:

  • Welke kwaliteiten heeft mijn bemanning? --> Welke kwaliteiten heeft mijn team?
  • Wat is het vaarplan?                                 --> Wat is de (werk)planning en het doel?
  • Hoe wordt de taakverdeling aan boord?  --> Hoe wordt de taakverdeling in het team?
  • Wat zijn de weersomstandigheden?        --> Wat doet de concurrentie en economische omstandigheden?
  • Hoe staat het tij?                                      --> Wat is de invloed van de maatschappelijke factoren?
  • Hoe blijven we op koers?                         --> Hoe halen we de doelstellingen?
  • Wie heeft de touwtjes in handen?            --> Wie heeft de leiding?

Zeilen als ervaringleer methode

Effectiviteit van het team kan vergroot worden door de ervaringsleer methode zeilen, omdat de deelnemer bepaalde zaken uitvoert en direct of indirect de consequenties van zijn/haar handelen ervaart. Je leert door doen en komt met deze ervaring tot zelfontplooiing en ontwikkeling. Het lijkt dat zeilen weinig met de werk/sport/school situatie te maken heeft, maar het gedrag van de personen blijft hetzelfde. Aan boord is een geheel andere situatie, waar de deelnemers niet kunnen vluchten. Aan boord wordt alles gezien en onder de loep genomen.

Managementtraining in de buitenlucht

Teamtraining zeilen is een bijzondere didactische werkvorm die in belangstelling steeds meer toeneemt en aan populariteit wint. Het is een enerverende, uitdagende, spannende, inspannende, maar ook ontspannende actieve ervaringsleervorm die, mits goed ontwikkeld en begeleid door een professionele trainer, snel leerresulatten oplevert. Weer en wind laten zich niet sturen. Het kan rustig weer zijn met een lekker zonnetje, maar een stevige bries waarin alle hands moeten worden bijgezet is ook mogelijk. De aandacht voor teamwork is essentieel omdat de condities op een schip dit nu eenmaal vereisen. Bij slechte weersomstandigheden moet bemanning onverwacht bijspringen. Ook kan het eten al klaar staan en is iedereen hongerig, maar moet en aan dek doorgewerkt worden. Het kan nat en koud zijn. Afhankelijk van de vaarbestemming kan de noodzaak aanwezig zijn om 24 uur permanent te moeten varen. De deelnemers worden op deze wijze in een stressvolle situatie geplaatst waarin een creatief en motiverend team wordt vereist.  Van de leider wordt verwacht het team zo te sturen en te motiveren dat ze hun taak op de juiste wijze vervullen.

Wil je werken aan de teamgeest? 

Dit is een tipje van de sluier van wat de kracht van zeilen als methodiek voor het creeren van een optimale teamgeest! Nieuwgierig? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel ons en we bespreken samen de vele mogelijkheden.