Informatie over het Coronavirus

Natuurlijk zitten wij als rederij bovenop de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus (COVID-19) en treffen wij alle maatregelen om gezondheidsrisico's te voorkomen.

 De wereldwijde impact van het Coronavirus raakt onze sector diep en wij staan dan ook in nauw contact met lokale instanties (GGD), de brancheorganisatie en gemeenten, die ons dagelijks op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen.

De stand van zaken

Op dit moment is er geen reden om vakanties te vermijden of af te gelasten.

U loopt tijdens uw verblijf aan boord geen extra risico en kunt desondanks zorgeloos van uw zeiltocht genieten.


Zeiltochten en zeilvakanties

Het Coronavirus verspreidt zich voornamelijk via hoest- en niesdruppeltjes. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven en wie geen symptomen vertoont, vormt relatief weinig besmettingsgevaar.

Uiteraard volgen wij de adviezen van het RIVM en hebben we extra aandacht voor:

  • het schoonmaken van verblijfsruimtes
  • het schoonmaken van zogenoemde “handcontactpunten”, zoals lichtknopjes, nachtkastjes en deurklinken
  • het wassen van linnen
  • fysieke contactmomenten
Wij gebruiken uitsluitend professionele reinigingsmiddelen en dragen bij het wassen van beddengoed zorg voor een temperatuur (> 60 graden), waarin virussen niet overleven.

 
Wat kunt u zelf doen?

Het is belangrijk om de standaard maatregelen op te volgen die gelden bij een “normale” griep en verkoudheid, namelijk door:

  • een begroeting op een andere wijze te geven dan een hand, knuffel of kus
  • uw handen regelmatig met water en zeep te wassen, voor minimaal 25 seconden
  • te hoesten en niezen in een papieren zakdoek of de binnenkant van uw elleboog
  • papieren zakdoekjes te gebruiken en deze naderhand weg te gooien

Tijdens een zeiltocht is het zaak dat u bij vermoeden onmiddellijk telefonisch contact opneemt met de plaatselijke huisarts en de schipper informeert

Het actuele nieuws over het Coronavirus vindt u op: 
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus


Wij begrijpen dat u mogelijk vragen heeft over uw boeking, neemt u gerust contact met ons op!