Privacy beleid Noordvaarder Zeilreizen

Noordvaarder Zeilreizen is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Noordvaarder Zeilreizen persoonsgegevens verwerkt van klanten en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Noordvaarder Zeilreizen zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Noordvaarder Zeilreizen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Noordvaarder Zeilreizen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Noordvaarder Zeilreizen verstrekt. Noordvaarder Zeilreizen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Noordvaarder Zeilreizen gegevens nodig heeft
Noordvaarder Zeilreizen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Noordvaarder Zeilreizen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zakelijke dienstverlening.

Hoe lang Noordvaarder Zeilreizen gegevens bewaart
Noordvaarder Zeilreizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Noordvaarder Zeilreizen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek
Op de website van Noordvaarder Zeilreizen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Noordvaarder Zeilreizen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Noordvaarder Zeilreizen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Noordvaarder Zeilreizen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Noordvaarder Zeilreizen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Noordvaarder Zeilreizen heeft hier geen invloed op.

Noordvaarder Zeilreizen heeft Google geen toestemming gegeven om via Noordvaarder Zeilreizen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beeldbank
Op de site is een online beeldbank met rechtenvrij te gebruiken foto’s te raadplegen. Daarnaast beschikt Noordvaarder Zeilreizen over een uitgebreid digitaal beeldarchief waarin ook foto- en videomateriaal vanuit onze vaarhistorie is gearchiveerd. Tijdens onze activiteiten worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt die vervolgens op onze site gepubliceerd kunnen worden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan kunt u ons dat melden waarna wij de betreffende opnames zullen verwijderen.

Sociale netwerken
Op de website zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook van Facebook, Inc., Twitter van Twitter, Inc. en YouTube van YouTube LLC (“sociale netwerken”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Noordvaarder Zeilreizen heeft daarop geen invloed. Gebruikers wordt aangeraden de privacy-verklaringen van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Noordvaarder Zeilreizen is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Externe websites
Deze site bevat links naar andere websites. Noordvaarder Zeilreizen is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. Noordvaarder Zeilreizen raadt aan dat u op deze gelinkte websites het privacy-beleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op u van toepassing zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zeilklippernoordvaarder.nl. Noordvaarder Zeilreizen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Noordvaarder Zeilreizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Noordvaarder Zeilreizen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wijzigingen in ons privacy-beleid
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Noordvaarder Zeilreizen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Noordvaarder Zeilreizen op via info@zeilklippernoordvaarder.nl. www.zeilklippernoordvaarder.nl is een website van Noordvaarder Zeilreizen.

Noordvaarder Zeilreizen is als volgt te bereiken:
Postadres: Bosboom Toussainstraat 60, 8861 GL Harlingen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 50367315
Telefoon: 06-51438486
E-mailadres: info@zeilklippernoordvaarder.nl